Hur står det till?

Fick inbjudan till diskussionsgrupp för ”såna som jag”. Tackade ja, och fram till sensommaren 2015 var jag på totalt sex träffar, där det främst handlade om CI och information kring detta. Med på alla träffar var också en relativt nyopererad kvinna, som vi mjölkade ganska friskt på förstahandsinformation om saker och ting. Någonstans under den här perioden började mina kvarnar mala ganska rejält och vid sista mötet så var jag nästan redo att fatta beslut, men inte riktigt.